Giftfria produkter i hemmet

Medvetenheten om gifter och hur de påverkar oss människor har stadigt ökat under de senaste årtiondena. Från att man inledningsvis ha fokuserat på byggmaterial som asbest handlar det numera att minska och utesluta gifter som återfinns i bl.a. plastprodukter. Inom EU finns sedan länge CE-märkning för produkter som får säljas inom unionen. Denna märkning innebär krav på såväl säkerhet och funktion som hälsa och kemikalieanvändning. Leksaker är en het potatis när det kommer till gifter. Idag ställs höga krav på att leksaker inte ska utsöndra gifter som kan skada barn som leker med dem. Att just leksaker är i fokus beror till stor del på att barn ofta biter och suger på sina leksaker, vilket gör att eventuella gifter lättar tas upp av kroppen. Den andra orsaken är att barn är tidigt i sin utveckling och att vissa gifter antingen kan vara hormonstörande eller att de, om de tas upp av kroppen, kommer befinna sig där under ett helt liv. Exponeringstiden blir betydligt längre för ett barn än en medelålders person, vilket ökar riskerna för att de i slutändan leder till hälsoproblem.

Vill man vara säker på att slippa skadliga kemikalier i bl.a. leksaker och förpackningar ska man först och främst se till att de är CE-märkta.