Redovisning för oss småföretagare

Att driva ett småföretag innebär att ha ansvar för en rad olika områden. Många småföretagare upplever att de har god koll på sin bokföring, bokslut samt deklarationer. Redovisningen i småföretag kan dock orsaka problem speciellt om formell externredovisning saknas. Det krävs arbete för att producera redovisning som följer vår lagstiftning och det kan bli mycket kostsam om det finns fel i redovisningen. Att anlita en redovisningsbyrå kan spara både tid och pengar.

Varför är redovisning viktigt?

Bokföringen kan du göra själv eller lämna bort till en revisor på en redovisningsbyrå. Redovisning är en teknik där den finansiella ställningen för ett företag analyseras genom att titta på försäljningen av varor eller tjänster, kostnaden för material, samt omkostnader för att driva verksamheten. Alla som arbetar i ett småföretag behöver ha kunskaper om redovisning från personal som hanterar order till ledningen som analyserar hur framgångsrikt företaget har varit.

Att sköta redovisning själv

Allt fler småföretagare med en omsättning på högst tre miljoner, högst 1,5 miljoner i balansomslutning och högst tre anställda har sedan revisorsrätten togs bort valt att själva sköta om sin redovisning. Att lämna bort sin redovisning i Stockholm är ett smidigt sätt att försäkra sig om att få en korrekt bokföring. Genom en god kontakt med redovisningsbyrån kan du få kontroll över ekonomin i ditt företag även om redovisningen sköts månadsvis.